JANUARI 2019

Geachte heer, mevrouw,

Zoals voorgaande jaren heb ik ook in 2019 geen contracten met zorgverzekeraars.

Daarom adviseer ik u om een zuivere restitutie polis af te sluiten. Deze polis dekt over het algemeen het hele bedrag (vraag dit voor de zekerheid na bij uw verzekering om verrassingen te voorkomen)

Naturaverzekerden zullen moeten bijbetalen (vraag uw verzekering)

Prijslijst logopedie per 1 januari 2019 t/m december 2019

*Logopedie is vrijgesteld van BTW

U krijgt de rekening via infomedics (www.infomedics.nl)


Anamnese en onderzoek na verwijzing
82,00 €
Eenmalig onderzoek 82,00 €
Individuele zitting reguliere logopedie 41,00 €
Individuele zitting reguliere telelogopedie 41,00 €
Telefonische zitting 20,50 €
Toeslag voor behandeling aan huis 25,00 €
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de
patiënt, max 30 minuten
41,00 €
Overleg met derden, per 30 minuten 41,00 €
Verslaglegging aan derden, per 30 minuten 41,00 €
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak
(U dient zich minimaal 24 uur van te voren af
te melden)
41,00 €